Velachery

laptop service center valasaravakam

ROOKRA – Laptop Service Center in Velachery

#No.6, Tharamani Rd, Varadharajapuram

Tansi Nagar, Velachery

Chennai, Tamil Nadu 600042.

Phone : 4448510022