OMR

laptop service center valasaravakam

ROOKRA – Laptop Service Center in OMR

#No.75, Old Mahapalipuram Road, Thoraipakkam

Jothi Nagar, Thoraipakkam

Chennai, Tamil Nadu 600097.

Phone : 044-24960104